I. ĮVADAS

1. Lietuvoje įsitvirtino europinė socialdemokratija, atsiradusi Europoje ir Lietuvoje XIX šimtmetyje kaip išnaudojamų žmonių gy nėja nuo agresyvaus kapitalo antihumaniškų veiksmų, feodalinei valstietiškai visuomenei keičiantis į industrinę. Lietuvos socialdemokratai kaip seniausia tautinio Lietuvos atgimimo partija nuosekliai kovojo už tautos nepriklausomybę ir socialinį teisingumą, visada gynė iš savo darbo ar pajamų gyvenančius žmones. Šiandien, kai mūsų industrinė visuomenė virsta informacijos ir žinių kūrybine visuomene, Lietuvos socialdemokratija tampa šios visuomenės etiniu imperatyvu ir vertybine pažangių reformų jėga. Nėra vertybės, didesnės už orų, laisvą ir sąžiningą ŽMOGŲ, darniai sutariantį su VISUOMENE ir APLINKA, iš prigimties ieškantį naujovių – naujų žinių ir informacijos, naujų dvasinių turtų. Materialusis turtas yra tik priemonė žmogaus ir visuomenės problemoms spręsti.

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti2018  LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupė