Kalniečių grupė

Lietuvos socialdemokratų partijos (toliaus - LSDP) organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. LSDP grupės kuriamos teritoriniu principu. Šiuo metu LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupėje yra apie 90 narių, ji užregistruota skyriaus taryboje (prezidiume).

LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupė įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus skyriaus, visos partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo skyriaus tarybai (prezidiumui) atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo ir aptaria kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Renka delegatus į partijos ir skyriaus konferencijas. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybės tarybos nariams jų praktinėje veikloje.

 

 LSDP Kauno skyriaus Kalniečių grupės pirmininkė - Aurelija Lankelienė

 

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti2018  LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupė