Programa

Priimta 2009 m. kovo 7 d. LSDP XXIX suvažiavime

ŠI LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS PROGRAMA YRA JOS DEMOKRATINIO SOCIALIZMO PRINCIPAIS IR VERTYBĖMIS GRĮSTAS POLITINIS PASIRINKIMAS, KURIANT SOCIALDEMOKRATINĘ LIETUVĄ IR EUROPOS SĄJUNGĄ KARTU SU KITOMIS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ SOCIALDEMOKRATINĖMIS PARTIJOMIS, SUSIBŪRUSIOMIS Į EUROPOS SOCIALISTŲ PARTIJĄ (PES).

Istorija

Lietuviškoji socialdemokratų partija buvo įkurta 1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje. Taip pat buvo priimta ir pirmoji LSDP programa. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 15-17 žmonių: dr. A.Domaševičius, dr. A.Moravskis, A.Birinčikas, A.Gulbinas, F.Kočmarčikas, R.Malevskis, J.Olechnavičius, P.Suknelevičius, F.Dzeržinskis, K.Kasperovičius, Daukša, K.Žalevskis. Svečių teisėmis dalyvavo varpininkai dr. K.Grinius, dr. S.Matulaitis ir dr. J.Bagdonas (manoma, kad dar dalyvavo B.Verbickas ir V.Valiukevičius).

Subkategorijos2018  LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupė